Copyright

Ontwerp website © 2020 Haakplein v.o.f.

 

Haakpatronen en garenpakketten © 2020 Haakplein v.o.f.

 

Alle door ons gecreëerde haakpatronen en garenpakketten, en bijhorende beschrijvingen, haakinstructies, foto’s en video's, vallen onder het auteursrecht van Haakplein v.o.f., ook al zijn de haakpatronen, beschrijvingen, haakinstructies, video's en foto’s gratis via onder meer de website van en social media met betrekking tot Haakplein v.o.f. beschikbaar. 


Zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van, of overeenkomst met Haakplein v.o.f is het gebruikers van de haakpatronen, bijschrijvingen, haakinstructies,video's en foto’s niet toegestaan om die op welke wijze dan ook aan anderen beschikbaar te stellen of anderszins te reproduceren, en/of die op welke wijze dan ook te bewerken, aan te passen, te wijzigen, na te bootsen, te anonimiseren en/of aldus te reproduceren. 


Het is niet toegestaan om rechtstreeks naar bestanden te linken die worden gehost op Google Drive of een ander clouddienst. Linken naar bestanden dient te allen tijde via de website van Haakplein te verlopen, rechtstreeks linken is niet toegestaan.


Een aanpassing of wijziging van een haakpatroon, beschrijving en/of haakinstructie strikt voor eigen persoonlijk gebruik is vanzelfsprekend toegestaan. 


Zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van of overeenkomst met Haakplein v.o.f. is het ook niet toegestaan om met een commercieel oogmerk de garenpakketten al dan niet tegen een vergoeding aan anderen te verkopen en/of anderszins beschikbaar te stellen, en/of met een commercieel oogmerk de garenpakketten te bewerken, aan te passen, te wijzigen, na te bootsen en te reproduceren, en/of de garenpakketten van enige aanduiding van Haakplein v.o.f. en/of van haar labels te ontdoen en/of de garenpakketten op andere wijze te anonimiseren, en/of met een commercieel oogmerk garenpakketten te maken of samen te stellen die op enigerlei wijze met Haakplein v.o.f. en/of de haakpatronen, beschrijvingen, haakinstructies, producten en labels van Haakplein v.o.f. kunnen worden geassocieerd.

 

Copyright

Design website © 2020 Haakplein v.o.f.
 
Crochet patterns and yarn packages © 2020 Haakplein v.o.f.
 
All crochet patterns and yarn packages created by us, and accompanying descriptions, crochet instructions, photos and videos, are subject to the copyright of Haakplein vof, even though the crochet patterns, descriptions, crochet instructions, videos and photos are free via the website of and social media with with regard to Haakplein vof available.

Without the explicit prior written permission of, or agreement with Haakplein vof, users of the crochet patterns, captions, crochet instructions, videos and photos are not allowed to make them available or otherwise reproduce them in any way, and / or in any way edit, adapt, change, mimic, anonymize and / or thus reproduce.

An adjustment or modification of a crochet pattern, description and / or crochet instruction strictly for own personal use is of course allowed.

Without the explicit prior written permission of or agreement with Haakplein v.o.f. it is also not permitted to sell the yarn packages to others and / or make them available for a fee or otherwise for a commercial purpose and / or to process, adjust, change the yarn packages for a commercial purpose after to reproduce and / or reproduce the yarn packages of any designation of Haakplein vof and / or to remove its labels and / or to anonymize the yarn packages in another way, and / or to make or compile yarn packages for commercial purposes which are in any way connected with Haakplein v.o.f. and / or the crochet patterns, descriptions, crochet instructions, products and labels of Haakplein v.o.f. can be associated.

Bank

Haakplein v.o.f

ING Bank: NL39 INGB 0007 9381 86
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Social Media

Haakplein Info

Adres:
Steenarend 11, 4533GM, Terneuzen, Nederland

Haakplein heeft geen fysieke winkel!

Email:
haakplein@zeelandnet.nl

KVK:

69653933